Indexpagina Het landschap Wonen Werken Vrije tijd

"Nothing is too wonderful to be true" - Michael Faraday (1791-1867)

U bent bezoeker nummer

There is also an English version of this article available.

Gemeente Wieringen
Wieringen ziet er in 2015 anders uit dan nu. Hoe veel anders dat is valt alleen heel moeilijk te voorspellen. Als je in plaats van vooruit eens achterom kijkt dan snap je waarom. Wanneer je nu naar het begin van de jaren 80 kijkt, zo'n 17 jaar geleden, had je dan kunnen voorspellen dat tegenwoordig bijna iedereen een videorecorder in huis heeft, en dat de informatisering zo’n vlucht zou nemen? Het is nog maar kort geleden dat alleen ingewijden op universiteiten wisten wat Internet was, tegenwoordig zijn er dagelijks tientallen miljoenen mensen wereldwijd "on line". Nog iets langer geleden, in de jaren 60, ging men er bij IBM vanuit dat de wereldmarkt voor computers 6 stuks, misschien een paar meer, zou zijn.
Het zijn maar een paar voorbeelden die de problemen bij het voorspellen van de toekomst aangeven.
Toch gaan we in dit artikel vooruitkijken. Niet naar een Wieringen zoals dat misschien zal zijn, maar naar een Wieringen zoals het zou moeten zijn. Een soort van utopie dus. Dat is niet alleen een stuk makkelijker, het is ook eenvoudiger te verantwoorden als in 2015 blijkt dat van de voorspellingen niet veel terecht is gekomen...

We hebben als randvoorwaarde voor onze utopie gekozen voor een duurzame samenleving. Dit betekent dat er in onze toekomstvisie met een aantal uitgangspunten rekening gehouden moet worden:

  1. Duurzaamheid betekent dat je zorgvuldig met alle grondstoffen omgaat, dusdanig dat komende generaties zonder al te grote problemen op het zelfde welvaartsniveau kunnen leven als wij. We zullen efficiënter moeten worden.
  2. Omdat niemand graag de verworven luxes zal willen inleveren zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Het is niet realistisch om te verlangen dat iedereen "terug naar de natuur" gaat, bovendien zou het met de huidige bevolking niet eens mogelijk zijn. De tijd dat je iedereen een stukje land kon geven om zelf groente te gaan verbouwen is voorbij, we zijn gewoon met te veel daarvoor.
  3. De techniek zal vooruitgang boeken, maar we moeten er niet vanuit gaan dat in 17 jaar ineens alles mogelijk is. De auto’s zullen waarschijnlijk niet op water lopen (hoewel, je weet maar nooit natuurlijk!).
  4. Niet alleen de voorraad grondstoffen, ook de ruimte is beperkt. We moeten dus goed bedenken wat we willen. Omdat iedereen die ruimte wil gebruiken voor wonen, werken en recreëren zal het moeilijk zijn het iedereen naar zijn zin te maken.

Na deze inleidende woorden zullen we stap voor stap een aantal zaken gaan bekijken:
hoe ziet Wieringen er uit in 2015,
waar wonen de Wieringers in 2015,
waar werken ze in 2015,
wat doen ze in hun vrije tijd in 2015
gemaakt door Jan-Simon Hoogschagen, laatste update 9 maart 1998

This page hosted by Get your own free homepage