de Geschiedenis van Wieringen

de Middeleeuwen6. Vikingen op Wieringen - I

In de 8e eeuw worden de christelijke koninkrijken in Engeland en op het vasteland van West-Europa opgeschrikt door aanvallen van woeste hordes barbaren die met snelle schepen landden aan de kust en alle grote steden en kloosters plunderden. Lange tijd werd aangenomen dat de Vikingen het huidige Nederland alleen bezochten om de rijke handelssteden, met name Dorestad, te beroven. Er was geen bewijs dat zij zich blijvend wilden vestigen zoals ze dat wel in Engeland, Ierland en Noord-Frankrijk hadden gedaan.

Volksgeloof?

Wandbord in de Hippolytuskerk<-- Het wandbord in de Hippolytuskerk

Al vele eeuwen deden op Wieringen verhalen de ronde over de komst van de Vikingen in een tijd lang, lang geleden. Het enige "bewijs" hiervan waren de wandborden in de Hippolytuskerk en de Michaelskerk te Oosterland. Verder waren er nog de "Noormannenpoortjes" in de oude kerken van Oosterland en Stroe (zie de legendes pagina).
De tekst van het wandbord is als volgt:

Kerk Van Hypolitushoef
Gesticht Van Grave
Dirk De Eerste A.D. CCMLXVI
Ontwijdt Door De
Heidensche Noormannen
-------
Voor Christus Dienst Teruggegeven
Door Grave Dirk De Tweede A.D. CMLXXIVI
Geheel Vernieuwd
Door Grave Arnoldus, A.D. MV / MVL
Gerestaureerd: A.D. MDCLXVI en A.D. MDCCCXCVI

De beide wandborden zijn in de vorige eeuw gemaakt op aanwijzing van Okko Bosker, een man met een bijzondere interesse voor de Wieringer geschiedenis, en ook een bijzonder grote fantasie. Hij heeft enige tijd een oudheidkamer gehad in Hippolytushoef, waar hij onder andere door hem zelf met oeroude motieven beschilderde sarcofagen had uitgestald. Bij het maken van de wandborden heeft Bosker wellicht de klok horen luiden, in de vorm van de vele oude verhalen, maar hoe het zat met de klepel wist hij niet.
Het is zeer wel mogelijk dat er in de 9e eeuw reeds een kerk in Hippolytushoef was (er is tenslotte sprake van een aantal boerderijen in de streek), maar dat was niet de huidige kerk en bovendien stond die eerste kerk hoogst waarschijnlijk ergens anders. Bovendien zal graaf Dirk de Eerste van Holland niet de kerk hebben gesticht, aangezien Wieringen toentertijd nog midden in Frisia / Friesland lag. Wieringen kwam pas 4 eeuwen later onder Hollands gezag. Dirk de Tweede zou de kerk weer in ere hebben hersteld in 986, 120 jaar nadat zijn vader Dirk de Eerste hem stichtte... Dat moet nog eens een sterk geslacht zijn geweest! Romantische 19e eeuwse verzinsels dus.

Of...

Althans, dat was de algemeen aanvaarde gedachte lange tijd. De vondst van een aardewerken pot met zilveren munten en sieraden in een weiland bij het buurtschap Westerklief op Wieringen in 1996 veranderde dat beeld volkomen. Zouden de wandborden dan toch een kern van waarheid bevatten? Wist Bosker iets dat we nu niet meer weten? Lees verder op de volgende bladzijde.

The Vikings      Vikingen on Wieringen II: the vikingtreasure

Back to the top of this page

start / Dutch | history | legends | old photos | villages | anthem | links | search