de Geschiedenis van Wieringen

Een keizerlijke bezoeker

Na de wapenstilstand van 1918, die in feite neerkwam op een Duitse nederlaag en de socialistische opstanden in Duitsland vluchtten de Duitse keizer en zijn zoon, kroonprins Friedrich Wilhelm V.E.A. von Hohenzollern, Prinz von Preussen, van het Vlaamse oorlogsfront naar Nederland. Zij vroegen hier asiel aan, wat hen zonder veel moeite werd verleend. De Nederlandse regering had er wel even een probleem bij, want de beide bannelingen moesten gehuisvest worden. In 1918 was Wieringen nog dusdanig afgelegen dat het voldeed als verbanningsoord voor de voormalige kroonprins van Duitsland. Op 22 november 1918 arriveerde hij met zijn gevolg en nam zijn intrek in de oude pastorie van Oosterland, aan de Akkerweg. Eventjes was Wieringen wereldnieuws en foto’s van de prins die hoefijzers smeedde in de smederij van zijn vriend de smid Luyt, aan de Nieuwstraat in Hippolytushoef gingen de hele wereld over.

De kroonprins in zijn verbanningsoord, volgens spotprenten in de internationale pers. Eerst heel zielig op zijn eigen "Sint Helena", later duidelijk meer op zijn gemak...

(Afbeeldingen ontleend aan An Unfortunate Region, een uitstekende site over de 1e wereldoorlog)

<-- De kroonprins op de stoep bij de burgemeester (Klik op foto voor vergroting)

Na bijna 5 jaar (10 november 1923 om precies te zijn) was de prins weer vertrokken. De toenmalige Duitse regering onder Stresemann had hem toestemming gegeven om terug te keren naar Duitsland. Even dacht hij nog het oude regime te kunnen herstellen (het was de periode van hyperinflatie, Duitsland was compleet geruïneerd, dus waren er kans voor een sterk bewind), maar dat zat er niet in.
Hij verliet Wieringen met stille trom (overigens met medeweten en medewerking van de Nederlandse overheid), een aantal vermeende bastaardkinderen en materiaal voor sterke verhalen achterlatend waar men decennia mee vooruit kon. Vermaard is bijvoorbeeld het verhaal van de papieren badpakken die de kroonprins aan de meisjes van Wieringen zou hebben uitgedeeld. Toen ze de badpakken gingen uitproberen bleken ze in water op te lossen. De kroonprins keek uiterst geïnteresseerd toe.

De ex-kroonprinses op bezoek bij haar man
De ex-kroonprinses bezoekt haar man op Wieringen.  Klik op foto voor vergroting
De kroonprins aan de wandel
De kroonprins trekt heel wat bekijks tijdens een wandeling.

Na zijn terugkeer naar Duitsland heeft de ex-kroonprins nooit meer de vooraanstaande rol kunnen spelen die hij voor zichzelf in gedachten had. Tot zijn dood, in 1951, leefde hij vrij anoniem, als een soort van relikwie van een voorbije en nooit meer terugkerende periode. Tijdens de tweede wereldoorlog moet hij nog geprobeerd hebben enige invloed uit te oefenen bij de Duitse autoriteiten om zijn oude vriend, burgemeester Kolff vrij te krijgen. Deze was toen samen met andere Noord-Hollandse burgemeesters gegijzeld in het Brabantse Haaren. Als de kroonprins al hooggeplaatste Duitsers zoals Seyss-Inquart of Rauter hierover heeft aangesproken, dan heeft dit in ieder geval niet het gewenste effect gehad. De burgemeester kwam niet eerder vrij.

Met dank aan Kees van der Sluijs voor de exacte data
Wie informatie over dit onderwerp heeft kan met hem, via mij, contact opnemen.

start / Dutch | history | legends | old photos | villages | anthem | links | search